Stansning av metaller

Stansning av metaller är en vanlig förekommande process som Alvesta Tre Plåt AB är specialister inom. Man kan använda stansning till många olika material. Med hjälp av stansautomater som FinnPower SG 6-V12 kan man enkelt göra hål utan att skada kringliggande material. Stansning används för de flesta material så som till exempel på material som papp och läder. Arbetsprocessen är snabb och effektiv där man kan stansa hål med endast några millimeters tjocklek. Som operatörer måste man dock skydda sin hörsel väl under pågående tillverkningsprocess, då ljudnivån kan bli väldigt högt.

Exempel på stansning

Processen är mycket användbar och kräver en del finjustering för att materialen inte ska spricka. Här kommer vanliga exempel på produkter som används till stansning:

  • Skyltar
  • Möbler
  • Smyckestillverkning
  • Bokstäver
  • Siffror
  • Nycklar

Stansning

Hur fungerar FinnPower SG 6-V12?

Stansautomaten är utformad så att hålen blir perfekta och att man inte får sprickor i resten av materialet. Det är viktigt att man finjusterar noga för varje typ av material och tjocklek. Detta är en mycket beprövad teknik för att skapa det mesta inom tillverkning av olika material där man behöver skapa hål. Med hjälp av modern teknik kan mata in materialet för stansning och få fram en produkt som är redo att montera eller använda direkt. Ibland kan det behövas efterarbete med t.ex. ytbehandling för att produkten ska bli estetiskt snyggt och få längre hållbarhet.

Alvesta Tre Plåt AB affärsidé

Investering av nya maskiner och att ligga i framkant är ett viktigt mål. Att vara ISO certifierade är ett annat uppnått mål. 2015 blev Alvesta Tre Plåt certifierade med motivering: ”Har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001 vad gäller plåtarbetning.”Företaget har även som mål att vara en ledande underleverantör och vill etablera sig långsiktigt med goda relationer till kunder genom att ständigt hänga med i nya tekniker inom bland annat stansning.