Journalister och fotografer på improvisationsteater!

Alla journalister och fotografer på tidningen ska åka iväg och ha en gemensam aktivitet, improvisationsteater! Det är något jag aldrig varit med om så det ska ju bli intressant. Jag försökte kolla upp vad det handlar om och detta är vad jag hittade…

Improvisationsteater är helt enkelt teater utan manus och förberedelser och den tillåter ofta en interaktiv relation med publiken. För att en improviserad scen ska lyckas, måste improvisatörer och de inblandade arbeta tillsammans som svar att definiera de parametrar och åtgärder på scenen, som en process av medskapande. För varje talat ord eller handling på scenen, ger en improvisatör ett erbjudande, vilket innebär att han eller hon definierar en del av verkligheten på scenen. Det kan t ex vara att ge en annan karaktär ett namn, identifiera en relation, plats eller använda mim för att definiera den fysiska miljön. Det åligger de andra improvisatörerna att acceptera de erbjudanden som deras kolleger artister utför, att inte göra det är känt som blockering, negation, eller förnekande, vilket vanligtvis hindrar scenen från att utvecklas. Vissa artister kan avsiktligt blockera (eller på annat sätt bryta sig ur karaktär) för komisk effekt, detta förhindrar generellt scenen från att avancera och ogillas av många improvisatörer.

Improvisationsteater låter lite långt bort från min värld men man utvecklas ju av nya upplevelser! Här kan du läsa mer improvisationsteater.se! Själv kommer jag att berätta mer när jag varit med om det.