Jaktweekend med Älgjakt

Älgen är den största av alla hjortdjur. Hanarna känns omedelbart igen på de stora hornen, som kan bli hela 180 cm breda. Älgen har ett långt ansikte och nosar som dinglar över hakan. En flik av hud som kallas en klocka gungar under varje älg strupe.

Älgar är så höga att de föredrar att äta högt upp i buskar och träd  eftersom dom kan ha svårt att sänka huvudet till marknivå. På vintern äter älgen buskar och tallkottar, men de skrapar även snö med sina stora hovar för att rensa områden för att äta  mossor och lavar. Dessa hovar också fungera som snöskor för att stödja de tunga djuren i mjuk snö och i lerig eller sank mark.

På sommaren är maten betydligt mer varierad i de norra delarna av Nordamerika, Europa och Asien. När isen smälter, ses älgar ofta i sjöar, vattendrag eller våtmarker, de livnär sig på vattenväxter både på och under ytan. Älgen trivs bra i vattnet och trots deras tyngd, är de goda simmare. De har sett flera kilometer i taget, och de klarar lätt att hålla sig under vatten 30 sekunder eller mer. Om ni besöker Dömle herrgård så kan ni vara med om en jaktweekend. Läs mera om hur en jaktweekend går till på domle.se.

Älgen är lika smidig på land. De kan komma upp i en hastighet på 56 km i timmen  över korta avstånd, och trava stadigt långa sträckor i över 30 km i timmen.

Manliga älgar, kallas tjurar, de vrålar högt för att locka honornar under brunsten som infaller i september och oktober. Under denna period kan man se stora tjurar göra upp med varandra om honorna och reviret. Efter parning, skiljs de båda könen åt till följande år. Även om de kan ibland äter på samma ställen så tenderar de att ignorera varandra.

Honorna föder en eller två kalvar på våren-med en vikt omkring 14 kg. Dessa kalvar växer snabbt och kan springa ifrån en människa redan när de är fem dagar gamla. Unga älg stanna hos sina mödrar tills följande parningssäsong.